ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร

และพนักงาน บริษัทปัญจมาลา นครอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เอ แอนด์ พี

เซอริโตส จำกัด และบริษัท เลอค่าโกลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทปัญจมาลา นครอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เอ แอนด์ พี เซอริโตส จำกัด และบริษัท เลอค่าโกลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด